شوکوپستال ژی موند ژی

ما بر این باوریـم که شـادی ، یه دنیـا آغـوش خداست و میشه اونو به هر بهانه ای کادو داد. ژی کادو یه بهانه خوشمزه واسه هدیه دادنِ آغوش خـدا به خودت یا هرکسی که واسَـت مهمّه ...!

شوکوپستال ژی موند ژی

شکلات ژی موند ژی – شوکو پستال تلخ 88درصد

قیمت :5,900 تومان 5,800 تومانقیمت با تخفیف :