شکلات تلخ

شکلات های تلخ ژی کادو شامل کلیه شکلات های با درصد بالای کاکائو که برای سلامتی بدن مفید است و بسیار توصیه شده است.
شوکوپستال های تلخ ژی موند ژی 99 درصد، 88درصد، 77 درصد از این نوع هستند.

شکلات سفارشی تبلتی مغزدار (تبلیغاتی)

قیمت :3200.000 تومان2900.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-جشن تولد (کد ۱۰۰۱)

قیمت :95.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-گیفت عروسی (کد ۱۰۸۰)

قیمت :95.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۱۰۰۰ عددی)

قیمت :1250.000 تومان1240.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۲۰۰۰ عددی)

قیمت :2090.000 تومان2060.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۳۰۰۰ عددی)

قیمت :2940.000 تومان2880.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۵۰۰۰ عددی)

قیمت :4630.000 تومان4480.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-سپندارمذگان و عشق (کد۱۳۲۰)

قیمت :98.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :