شکلات تلخ

شکلات های تلخ ژی کادو شامل کلیه شکلات های با درصد بالای کاکائو که برای سلامتی بدن مفید است و بسیار توصیه شده است.
شوکوپستال های تلخ ژی موند ژی 99 درصد، 88درصد، 77 درصد از این نوع هستند.

شکلات سفارشی تبلتی مغزدار (تبلیغاتی)

قیمت :3200.000 تومان2900.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-جشن تولد (کد ۱۰۰۱)

قیمت :100.000 تومان89.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-گیفت عروسی (کد ۱۰۸۰)

قیمت :100.000 تومان89.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۱۰۰۰ عددی)

قیمت :1569.000 تومان1539.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۲۰۰۰ عددی)

قیمت :2709.000 تومان2649.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۳۰۰۰ عددی)

قیمت :3878.000 تومان3789.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۵۰۰۰ عددی)

قیمت :6050.000 تومان5900.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی پیلوپک (۱۰۰۰ عددی)

قیمت :1880.000 تومان1849.000 تومانقیمت با تخفیف :