شکلات سفارشی برجسته

شکلات های سفارشی برجسته  مناسب برای جشنها، مناسبت ها بصورت گیفت و یا هدیه تبلیغاتی است. پس از انتخاب شکل های نمونه، ویرایش آنها و همچنین بسته بندی ، همان شکل برای شما ساخته شده و برایتان ارسال می گردد.

شکلات سفارشی برجسته-جشن تولد (کد ۱۰۰۱)

قیمت :95.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-گیفت عروسی (کد ۱۰۸۰)

قیمت :95.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۱۰۰۰ عددی)

قیمت :1250.000 تومان1240.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۲۰۰۰ عددی)

قیمت :2090.000 تومان2060.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۳۰۰۰ عددی)

قیمت :2940.000 تومان2880.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۵۰۰۰ عددی)

قیمت :4630.000 تومان4480.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-سپندارمذگان و عشق (کد۱۳۲۰)

قیمت :98.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-عید غدیر (کد ۱۴۰۰)

قیمت :95.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :