شکلات سفارشی برجسته

شکلات های سفارشی برجسته  مناسب برای جشنها، مناسبت ها بصورت گیفت و یا هدیه تبلیغاتی است. پس از انتخاب شکل های نمونه، ویرایش آنها و همچنین بسته بندی ، همان شکل برای شما ساخته شده و برایتان ارسال می گردد.

شکلات سفارشی برجسته-جشن تولد (کد ۱۰۰۱)

قیمت :100.000 تومان89.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-گیفت عروسی (کد ۱۰۸۰)

قیمت :100.000 تومان89.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۱۰۰۰ عددی)

قیمت :1569.000 تومان1539.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۲۰۰۰ عددی)

قیمت :2709.000 تومان2649.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۳۰۰۰ عددی)

قیمت :3878.000 تومان3789.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۵۰۰۰ عددی)

قیمت :6050.000 تومان5900.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی پیلوپک (۱۰۰۰ عددی)

قیمت :1880.000 تومان1849.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-سپندارمذگان و عشق (کد۱۳۲۰)

قیمت :100.000 تومان89.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-نورسیده (کد ۱۰۱۰)

قیمت :100.000 تومان89.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-عید غدیر (کد ۱۴۰۰)

قیمت :100.000 تومان98.000 تومانقیمت با تخفیف :