سپندار مذگان

جشن سپندار مذگان روز عشق و زن : یا جشن اسپندگان روز عشق ایرانی و ایرانیان است و یکی از جشن‌های ایران باستان به شمار می رود. این جشن خجسته در روز ۵ اسفند در گاهشمار زرتشتی که برابر با روز ۲۹ بهمن در گاهشمار خورشیدی است، برگزار می‌شود. زیرا در تقویم زرتشتی ۶ ماهه نخست سال ۳۰ روزه بوده ولی در گاهشمار خورشیدی ۶ ماهه نخست سال ۳۱ روزه است. به همین دلیل روز باستانی و درست برگزاری جشن سپندارمذگان در گاهشمار خورشیدی ۲۹ بهمن می‌باشد. این جشن ریشه در امپراتوری سلسله هخامنشیان دارد. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان، روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین می‌دانستند. با وجود اینکه منابع کهن از جمله ابوریحان بیرونی این جشن  فرخنده را در روز 5 اسفند در گاهشمار زرتشتی می دانند، اما با توجه به تغییر ساختار گاهشمار ایرانی در زمان خیام که پس از ابوریحان می‌زیست، و سی و یک روزه شدن شش ماه نخست سال در گاهشماری خورشیدی، برخی منابع تاریخ یاد شده را ۶ روز به عقب آورده‌اند که این کار نادرست است زیرا بر پایه منابع کهن و همان‌طور که از نام آن پیداست این جشن به روز اسپند یعنی پنجمین روز ماه از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتی اشاره دارد. پژوهشگر مطالعات تطبیقی زنان در هنر و ادبیات آقای دکتر محمد نجاری، نیز در سخنرانی خود با عنوان سوگ و سور نامه، با استناد به ابوریحان بیرونی و گُردیزی، تاریخ پنج اسفند را در گاهشمار زرتشتی درست می‌داند و می‌گوید: “بنا به گفتهٔ ابوریحان اسپندارمَذ ایزد موکل بر زمین و ایزدِ پشتیبان و نگاهبان زنان شوهر دوست و پارسا و درستکار بوده است. و به همین مناسبت این روز، جشن زنان، نامگذاری و مردم برای گرامیداشت زنان، به ایشان کادو می‌دادند و بذل و بخشش می‌کردند. این گزاره را گردیزی نیز در زین الاخبار آورده‌است: از این رپی جشن را مردگیران می‌گفتند که زنان به اختیار خویش و با آزادی، شوی و مَرد زندگی خود را برمی‌گزیدند؛ بنابراین در روز پنجم ماه اسفند در گاهشمار زرتشتی جشن زنانهٔ “مَردگیران” یا “مژدگیران” که ویژه زنان نام داشته، برگزار می‌شده‌است؛ پس تاریخ درست جشن سپندارمذگان یا اسپندگان یا مردگیران یا مژدگیران، در گاهشمار خورشیدی ۲۹ بهمن برابر با ۵ اسفند در گاهشمار زرتشتی خواهد بود”.
واژه اسفند و سپَندارمَذ:
واژه فارسی “اسفند” (اسپند) در زبان فارسی امروز، از واژه پهلوی “سپندارمت-Spandarmat” و اوستایی “سپِنتَه آرمَئی تی-SpentaArmaiti” بر گرفته شده‌است. پنجمین روز هرماه و ماه دوازدهم هر سال “اسفند” یا “سپَندارمَذ” نام دارد. این واژه که در اوستایی “سْپِنـْـتـَه آرَمَئیتی” آمده، نام چهارمین امشاسپند است، از 2 قسمت “سپِنتَه” یا “سپند” به معنی پاک و مقدس و “آرَمَئیتی” به معنی فروتنی تشکیل شده‌است و معنی این دو با هم فروتنیِ پاک و مقدس است. این واژه در پهلوی “سپندارمت” و در فارسی “سپندارمذ” و “اسفندارمذ” و “اسفند” شده‌است.
پیشینه:
در گاهشماری‌های ایرانی، علاوه بر این که ماه‌ها نام داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند. برای نمونه روز نخست هر ماه “روز اورمزد”، روز دوم هر ماه، روز بهمن (سلامت، اندیشه) که نخستین صفت خداوند است، روز سوم هر ماه، اردیبهشت یعنی “بهترین راستی و پاکی” که باز از صفات خداوند است، روز چهارم هر ماه، شهریور یعنی “شاهی و فرمانروایی آرمانی” که خاص خداوند است و روز پنجم هر ماه، “سپندارمذ” بوده‌است. سپندارمذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد باروری است چون با فروتنی، تواضع و گذشت زندگی را به همه زیستمندان هدیه می‌کند. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسفندگان (اسپندگان) را به‌عنوان نماد تمایلات مادرانه و باروری می‌پنداشتند.

کادوی روز سپندار مذگان (سپندار مزگان):
ایزد، موکل بر زمین و ایزد حامی و نگاهبان زنان شوهر دوست و پارسا و درست کار بوده و به همین مناسبت این روز، عید زنان به‌شمار می‌رفت. مردم به جهت گرامی داشت، به آنان هدیه داده و بخشش می‌کردند. زنان نه تنها از هدایا و دهش‌هایی برخوردار می‌شدند، بلکه به نوعی در این روز فرمانروایی می‌کردند و مردان باید که از آنان فرمان می‌بردند. سپندارمذ نگهبان زمین است و از آنجا که زمین مانند زنان در زندگی انسان نقش باروری و باردهی دارد جشن اسفندگان (اسپندگان) برای گرامیداشت زنان نیکوکار برگزار می‌گردد. ایرانیان از دیر باز این روز را روز زن و روز مادر می‌نامیدند. امروزه برای زنده داشت و بزرگداشت این روز مقدس که مشابه جشن ولنتاین (روز عشاق) به یکدیگر کادو می دهند، ژی کادو نیز به پاس این روز فرخنده و مبارک، شکلات سفارشی، ترافل و شکلات دست ساز را به شما عرضه ی کند تا بتوانید این روز عشق را با عزیزانتان سهیم شوید. شما می توانید به قسمت شکلات سفارشی جشن سپندار مذگان : روز عشق و زن بروید و شکلات روز عشق را بسازید…

شکلات سفارشی تصویری خورشیدی-روز سپندار مذگان

قیمت :120.000 تومان 114.000 تومانقیمت با تخفیف :
شکلات سفارشی تصویری سپندار مذگان

شکلات سفارشی تصویری مستطیل-روز سپندار مذگان

قیمت :135.000 تومان 129.000 تومانقیمت با تخفیف :

ترافل دست ساز کادویی ست ۱۶ تایی

قیمت :145.000 تومان121.000 تومانقیمت با تخفیف :

ترافل دست ساز کادویی ست ۲۵ تایی

قیمت :200.000 تومان179.000 تومانقیمت با تخفیف :

ترافل دست ساز کادویی ست ۹ تایی

قیمت :88.000 تومان79.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-سپندارمذگان و عشق (کد۱۳۲۰)

قیمت :120.000 تومان109.000 تومانقیمت با تخفیف :