شکلات ژی موند ژی – تلخ ۹۹درصد

شوکوپستال تلخ ۹۹% ژی موند ژی، شکلاتی کادویی تلخ اما شیرین  برای آن کسی ست که دست در دست تو از زیر خاکستر تلخکامیهای روزگار چون ققنوس به سماع در آمد! برای رفیق خوب روزهای تلخ تنهاییت که شیرینی بودنش تا ابد ماناست…

شکلات تلخ 99 درصد کادویی شوکو پستال ژی موند ژی

تعداد: 1

قیمت :6450تومان

در انبار موجود نمی باشد

دوستش دارم!