شکلات ژی موند ژی – شیری اسپرسو

چشمهای تو دانه های بلوطند، رها و همیشگی و امتداد قهوه ای نگاهت پر از اعجاز پاییزی ترین عاشقانه ها…
چشمهای تو تجسم کاشیهای معرقند، پر از تبسم هنرمندی خالق بیکران…
چشمهای تو قهوه اند، به سبک اسپرسو!!
شوکوپستال اسپرسوی ژی موند ژی درست شبیه چشمهای توست!!

تعداد: 1

قیمت :4700تومان

در انبار موجود نمی باشد

دوستش دارم!