ژی کادو در ۱۷امین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

۱۷ امین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران در تارخ ۲۴ تا ۲۷ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران تشکیل شد.

در بدو تولد تیم ژی کادو، حضور پرشکوه ما در تخصصی ترین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات مایه شگفتی همگان بود. حضور پررنگ بازدید کنندگان این نوید را به ژی کادو داد که موفقیت از آنچه در آینده ماست به ما نزدیکتر است.