شکلات تلخ

شکلات های تلخ ژی کادو شامل کلیه شکلات های با درصد بالای کاکائو که برای سلامتی بدن مفید است و بسیار توصیه شده است.
شوکوپستال های تلخ ژی موند ژی 99 درصد، 88درصد، 77 درصد از این نوع هستند.

شکلات سفارشی تبلتی مغزدار (تبلیغاتی)

قیمت :3200.000 تومان2900.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-جشن تولد (کد ۱۰۰۱)

قیمت :120.000 تومان109.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-گیفت عروسی (کد ۱۰۸۰)

قیمت :95.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۱۰۰۰ عددی)

قیمت :1450.000 تومان1350.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۲۰۰۰ عددی)

قیمت :2450.000 تومان2260.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۳۰۰۰ عددی)

قیمت :3450.000 تومان3130.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۵۰۰۰ عددی)

قیمت :5450.000 تومان4650.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-سپندارمذگان و عشق (کد۱۳۲۰)

قیمت :120.000 تومان109.000 تومانقیمت با تخفیف :