شکلات سفارشی برجسته

شکلات های سفارشی برجسته  مناسب برای جشنها، مناسبت ها بصورت گیفت و یا هدیه تبلیغاتی است. پس از انتخاب شکل های نمونه، ویرایش آنها و همچنین بسته بندی ، همان شکل برای شما ساخته شده و برایتان ارسال می گردد.

شکلات سفارشی برجسته-جشن تولد (کد ۱۰۰۱)

قیمت :120.000 تومان109.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-گیفت عروسی (کد ۱۰۸۰)

قیمت :95.000 تومان88.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۱۰۰۰ عددی)

قیمت :1450.000 تومان1350.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۲۰۰۰ عددی)

قیمت :2450.000 تومان2260.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی با بسته بندی باندرول (۳۰۰۰ عددی)

قیمت :3450.000 تومان3130.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات تبلیغاتی سفارشی برجسته با بسته بندی باندرول (۵۰۰۰ عددی)

قیمت :5450.000 تومان4650.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-سپندارمذگان و عشق (کد۱۳۲۰)

قیمت :120.000 تومان109.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-نورسیده (کد ۱۰۱۰)

قیمت :120.000 تومان109.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-عید غدیر (کد ۱۴۰۰)

قیمت :120.000 تومان109.000 تومانقیمت با تخفیف :