فروشگاه

ما بر این باوریـم که شـادی ، یه دنیـا آغـوش خداست و میشه اونو به هر بهانه ای کادو داد. ژی کادو یه بهانه خوشمزه واسه هدیه دادنِ آغوش خـدا به خودت یا هرکسی که واسَـت مهمّه ...!

شکلات سفارشی تصویری سپندار مذگان

شکلات سفارشی تصویری مستطیل-روز سپندار مذگان

قیمت :135,000 تومان 129,000 تومانقیمت با تخفیف :

ترافل دست ساز کادویی ست 16 تایی

قیمت :121,000 تومان139,000 تومان

ترافل دست ساز کادویی ست 25 تایی

قیمت :179,000 تومان199,000 تومان